ماهان تیموری

دستگیری ماهان تیموری بنیان گذار هوش مالی و کلاهبردار جیب مردم ایران

ماهان تیموری یکی از کسانی است که سعی دارد کارآفرینی انجام دهد و بسیاری از جوانان را به کار مشغول کند اما عده ای می گویند او کلاهبردار است.

ادامه مطلب