کوروش وانتونز

کوروش وانتونز (کوروش نجفی) | ماجرای معروف شدن و آشنایی با دوست دخترش

کوروش وانتونز یکی از خواننده های رپر ایرانی است که به سبک رپ علاقه بسیاری داشت و او رپ فارسی را پیش گرفته بود، و راین زمینه بسیار موفق شد.

ادامه مطلب