هاشم غفاری

بیوگرافی هاشم غفاری معروف به هاشم هزینه در اینستاگرام

در این مقاله تصمیم داریم درباره فردی به نام هاشم غفاری با شما صحبت کنیم. بی شک شما داوود هزینه را می شناسید. این دو باهم برادرند.

ادامه مطلب